Белгилүү тарыхчы Ташманбет Кененсариев дүйнөдөн кайтты

Белгилүү тарыхчы Ташманбет Кененсариев 72 жашында жүрөк оорудан кайтыш болгонун жакындары кабарлашты.

Ташманбет Кененсариев Кыргызстандын XIX кылымдагы тарыхы, Кыргызстандын Орусияга каратылышы, Кокон хандыгынын тарыхы боюнча изилдеген. Кыргыз тарыхынын байыркы мезгилдерден азыркыга чейинки актуалдуу маселелери, санжыралар, түрк элдеринин дүйнө цивилизациясындагы орду, Манас баатырдын тарыхый чындыгы сыяктуу илимий маселелер боюнча изилдөөлөрү бар.

Кененсариевдин эмгегинин натыйжасында кыргыз тарыхнаамасында Кокон хандыгы Борбор Азиядагы кыргыз, кыпчак, өзбек, тажик, казак элдеринин орток хандыгы болгондугу тууралуу илимий көз караш орноп, жаңыча карала баштаган.

Пост Бөлүшү

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on odnoklassniki

Реклама

Окшош посттор

Биздин каналга катталыныз